Actievoorwaarden winactie 2022


Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie van PS. food & lifestyle. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.


1. Deelnemen kan vanaf 18 jaar. Dit is ook de minimale leeftijd om te starten met het PS. food & lifestyle programma.
2. De winactie loopt van 12 September 2022 tot en met 9 Oktober 2022. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op de prijs. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.
3. Je kunt alleen deelnemen aan de actie als je daadwerkelijk gestart bent met het PS. programma bij een gecertificeerde PS. coach. Je aanmelden voor deelname kan via www.psfoodandlifestyle.nl/vakantieactie of www.psfoodandlifestyle.be/vakantieactie.
4. In totaal geeft PS. food & lifestyle 2 prijzen weg: 1 prijs in Nederland en 1 prijs in België.
5. De inhoud van de prijs t.w.v. € 750,- is: 2 kledingsets uitgezocht met een stylist, styling van haar en make-up, een fotoshoot en lekkere lunch.
6. De winnaars worden tussen 17 en 21 Oktober 2022 bekend gemaakt door middel van een persoonlijk bericht en social media.
7. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.
8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden
uitgekeerd. Alsdan is PS. food & lifestyle gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
9. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is PS. food & lifestyle gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de
betreffende winactie.
10. Door deelname aan deze winactie ga je ermee akkoord dat wij van jouw ervaring met het PS. food & lifestyle programma een succesverhaal schrijven voor onze social media kanalen.
11. Er wordt een afspraak gemaakt met de winnaars om de make-over en fotoshoot in te plannen zodra het PS. programma is afgerond.
12. PS. food & lifestyle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
13. PS. food & lifestyle is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de
winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
14. PS. food & lifestyle is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat PS. food & lifestyle daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal PS. food & lifestyle op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.
15. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
16. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. PS. food & lifestyle zal zo spoedig mogelijk reageren.